Porozumienie Rolników Opolszczyzny spotkało się dzisiaj z Antonim Konopką, Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli również szefowie departamentów ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Była to cykliczna narada Porozumienia Rolników Opolszczyzny z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, która miała na celu zebranie najważniejszych, aktualnych informacji o sytuacji rolnictwa w naszym regionie.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich powiedział, że kontynuowano rozmowy na temat odpadów po produkcji rolniczej. Dyskusja rozpoczęła się jednak od tematu suszy.

– Chcemy również dowiedzieć się, co ministerstwo postanowiło w sytuacji ‚covidowej’, kiedy ocenę strat trzeba przeprowadzić niejako bez czynnika ludzkiego – powiedział Prezes IR w Opolu.

– Kolejna rzecz to plaga myszy w naszym województwie. Przedłożyliśmy marszałkowi komplet dokumentów, które składaliśmy do różnych instytucji w tej sprawie i odpowiedzi tych instytucji, jakie dozwolone metody możemy stosować. Podkreśliliśmy, że napotkaliśmy problem kompletnego niezrozumienia nawet w Warszawie. Urzędnicy w stolicy nie potrafią uwierzyć, że mamy tu do czynienia z gryzoniami, które nie jedzą ziarna zatrutego – poinformował Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.