Strona główna Aktualności Pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

Pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

599
0

W dniach od 5 do 12 października 2023 r. odbyły się I posiedzenia VII kadencji Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.  

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich, w imieniu Zarządu otworzył poszczególne posiedzenia, wręczył wybranym Delegatom zaświadczenia o powołaniu na Członków Rady Powiatowej w kadencji na lata 2023-2027, a następnie przekazał dalsze prowadzenie posiedzenia Delegatowi Seniorowi Rady.

Delegat Senior w każdej Radzie przejął prowadzenie posiedzenia i przystąpił do powołania komisji wyborczej. Po ukonstytuowaniu się komisji, przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatowej i Delegata do Walnego Zgromadzenia.

Nowo wybranymi Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Delegatami do Walnego Zgromadzenia zostały niżej wymienione osoby:

Imię i nazwisko Funkcja
Leszek Fornal Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu brzeskiego
Marek Rosiński Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu brzeskiego
Jacek Kopaniecki Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu głubczyckiego
Jan Bartoszewski Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu głubczyckiego
Marek Froelich Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
Jan Damboń Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
Kazimierz Morawiec Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu kluczborskiego
Marek Kaluza Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu kluczborskiego
Anita Gorzellik Przewodnicząca Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu krapkowickiego
Marek Dambiec Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu krapkowickiego
Łukasz Smolarczyk Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu namysłowskiego
Kornelia Białas-Sawko Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu namysłowskiego
Michał Konat Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu nyskiego
Jerzy Sewielski Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu nyskiego
Sebastian Sachta Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu oleskiego
Bernard Osyra Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu oleskiego
Ryszard Kansy Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu opolskiego
Piotr Dziedzic Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu opolskiego
Bernard Dembczak Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu prudnickiego
Zygmunt Gacek Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu prudnickiego
Mariusz Brolik Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu strzeleckiego
Marek Gruntkowski Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu
z powiatu strzeleckiego

 

Prezes Izby złożył gratulacje wybranym życząc sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz rolników w poszczególnych powiatach województwa opolskiego.