Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu zmieniło Zarząd Izby Rolniczej w Opolu. Posiedzenie odbyło się 26 marca.

Oto nowy skład:

1. Jerzy Sewielski – Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
2. Łukasz Smolarczyk – Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu
3. Jan Damboń – Członek Zarządu
4. Marek Dambiec – Członek Zarządu
5. Bernard Dembczak – Członek Zarządu

Ponadto, Kornelia Białas-Sawko została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Podczas zebrania podjęto uchwałę o odwołaniu poprzedniego zarządu i powołano nowy zarząd. Nowy zarząd będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i działania na rzecz rolników i rolnictwa w regionie.