Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło najważniejsze zmiany w projekcie PS Wspólnej Polityki Rolnej wynikające ze zgłoszonych przez izby rolnicze uwag.

Wśród poprawek znalazła się np. większa kwota wsparcia na zakup nowych maszyn z 200 tys. zł. do 300 tys. zł, w ramach inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność.

Odstąpiono w „Premii dla młodych rolników” z warunku dotyczącego ubezpieczenia w systemie KRUS na rzecz badania udziału wszystkich przychodów młodego rolnika (osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach).

Ministerstwo ujęło w zmianach do WPR także umożliwienie w „Rozwoju małych gospodarstw” wsparcia dla gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej.

Wszystkie zmiany zaproponowane przez izby ministerstwo wylicza w poniższym dokumencie:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – do Prezesa KRiR-1