Resort informuje, że zgłoszone przez izby postulaty zostały w większości zrealizowane. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Zgodnie z tymi przepisami pomoc do sprzedanych zbóż będzie udzielana dla producentów rolnych do pierwszych 300 ha;
wprowadzono odrębne zasady ustalania limitów form pomocy dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników tj. do pierwszych 300 ha, przypadających na każdego członka spółdzielni; do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż zbóż, rzepaku i rzepiku od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca br. Ponadto, przedłużone zostały terminy składania wniosków o pomoc do ARiMR; uszczegółowiono przepisy poprzez wskazanie, że w celu uzyskania pomocy rolnik może sprzedać zboże, rzepak i rzepik podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion.

Odpowiedź MRiRW na wnioski KRIR – pomoc dla producentów zbóż