W związku z sytuacją geopolityczną i napływem uchodźców z Ukrainy, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się prośbą o podjęcie przez samorządy rolnicze inicjatywy pomocy.

Najbardziej potrzebne w chwili obecnej jest udzielenie zakwaterowania i wyżywienia dla przybywających osób. Szef KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się z prośbą do prezesów, aby izby rolnicze przez swoich delegatów i strony internetowe zbierali informacje o rolnikach, którzy chcieliby udzielić zakwaterowania uchodźcom. Zebrane listy można przekazywać do samorządów lokalnych, które koordynują pomoc.

KRIR-MR-265-2022 Apel w sprawie pomocy uchodźcom