Europejscy rolnicy zrzeszeni w organizacji Copa-Cogeca apelują do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zaznaczają, że występują w imieniu 22 milionów rolników, którzy każdego dnia dostarczają bezpieczną żywność 446 milionom obywateli UE.

Copa-Cogeca podkreśla, że mimo pandemii wirusa COVID-19, europejskim rolnikom i spółdzielniom rolniczym jak dotąd udawało się utrzymać dostawy dla obywateli w całej Unii, chroniąc tym samym bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Jednakże aktualny kryzys ma dramatyczne skutki, odczuwalne w najbardziej dotkniętych obszarach wiejskich UE. Ta walka równocześnie, negatywnie odbija się na głównych sektorach rolnych.

„Rozwój pandemii sprawia, że ważą się losy zarówno jednolitego rynku, jak i rynków międzynarodowych, zagrażając łańcuchom dostaw” – piszą europejskie samorządy rolnicze. Zwracają uwagę na środki nadzwyczajne wprowadzone przez Komisję Europejską i doceniają ich niesamowite znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku.

Zdaniem organizacji skupionych w Copa-Cogeca, wysiłki te jednak nie wystarczą. Producentom i spółdzielniom rolniczym należy umożliwić dalsze prowadzenie działalności, by zagwarantować codzienne dostawy żywności i współproduktów obywatelom Unii Europejskiej. Rolnicy postulują wprowadzenie wszelkich środków, dzięki którym można będzie chronić funkcjonowanie rynków i działalność rolniczą.

Copa-Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej o udostępnienie wsparcia dla rolnictwa jako dla „sektora szczególnie narażonego w obecnych okolicznościach” oraz uruchomienie odpowiednich środków zarządzania rynkiem w ramach wsparcia dla producentów rolnych.

„Dodatkowej wsparcie powinno pochodzić spoza budżetu rolnictwa, bo sama Wspólna Polityka Rolna nie jest wystarczająco przygotowana i wyposażona, by stawić czoła kryzysowi o takiej skali” – uważają europejskie organizacje rolnicze.

Jak oceniają członkowie Copa-Cogeca, trzeba koniecznie już teraz zacząć myśleć o przyszłości i zastanowić się nad środkami potrzebnymi do ożywienia gospodarki w rzeczywistości, która czeka nas po ustaniu pandemii. Kluczowy tym kontekście jest przegląd wniosku Komisji w sprawie przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na okres 2021-2027 r., dodają rolnicy.

W apelu wyraźnie podkreślono, że rolnictwo i leśnictwo muszą być obowiązkowo traktowane na równi z innymi sektorami gospodarki. Rolnictwo należy uwzględnić w grupie sektorów gospodarki o krytycznym znaczeniu – argumentują związki rolnicze. Copa-Cogeca apeluje zatem o solidny i adekwatny budżet Wspólnej Polityki Rolnej.

Organizacje rolnicze podkreślają również znaczenie różnych narzędzi (dotacje, pożyczki, instrumenty finansowe itp.) i  środków pochodzących spoza budżetu WPR dla tworzenia zachęty wsparcia inwestycyjnego w sektorze.

„Panująca pandemia dała nam dwie główne nauczki: po pierwsze – rola, jaką rolnictwo odgrywa w łańcuchu dostaw żywności, jest kluczowa. Po drugie – trzeba koniecznie utrzymać integralność i funkcjonowania jednolitego rynku” – czytamy w dokumencie.

Europejscy rolnicy wskazują również, że przygotowując plan ożywienia unijnej gospodarki, wciąż trzeba mieć przede wszystkim na uwadze zwiększanie i poprawę zrównoważonej gospodarki rolnej, walkę ze skutkami zmiany klimatu oraz wzmacnianie różnorodności biologicznej.

Ponadto Copa-Cogeca przypomina o tym, aby przy nakładaniu środków i wymogów na unijne gospodarstwa i spółdzielnie rolnicze zachować rozwagę. Nie powinno się narzucać nieproporcjonalnych restrykcji nadwyrężających bezpieczeństwo żywnościowe.

Copa-Cogeca ocenia, że rolnicy odgrywają niebagatelną rolę w osiąganiu celów zmienionego Europejskiego Zielonego Ładu. Apelują więc o to, by przy okazji przeglądu zaproponowanych WRF przyznano adekwatne finansowanie dla WPR (przynajmniej na takim samym poziomie jak dotychczas) oraz włączono rolnictwo i leśnictwo do unijnego programu ożywienia gospodarczego.

Pełny tekst listu Copa-Cogeca:

Copa-Cogeca list do Przewodniczacej KE