Izby rolnicze wystosowały do Premiera Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej, i przyczynić się do zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

„Polska jak i wiele krajów jest w szczególnie trudnym etapie pandemii wirusa, konsultacje społeczne projektów aktów prawnych są utrudnione. Dodatkowo procedowane ostatnio projekty ustaw budzą ogromne napięcia w społeczeństwie, skutkujące protestami na ulicach” – piszą polskie izby rolnicze.

„W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego działania Rządu powinny być skierowane oprócz pierwszoplanowej walki z pandemią, na wspieranie rozwój gospodarki a także jednoczyć społeczeństwo, a nie pogłębiać podziały” – podkreśla Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W tej sytuacji Zarząd KRIR zwrócił się do Premiera o wstrzymanie prac nad zmianami przepisów takich jak np. ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mogłyby spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i dochodów rolników i branży rolno-spożywczej.

źródło: KRIR