Izby Rolnicze zwróciły się do wicepremiera Jacka Sasina z wnioskiem o zabezpieczenie nośników energii dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, przedstawiło komentarz Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska do poruszonych przez rolników problemów.

W odpowiedzi czytamy, że na skutek wydarzeń z ostatnich miesięcy nastąpiła istotna zmiana sytuacji geopolitycznej i wywołany został kryzys energetyczny.

Ministerstwo wskazuje, że efektem agresji Rosji jest wzrost cen węgla i gazu. Należy podkreślić, że sytuacja ta nie dotyczy jedynie Polski, a rosnące ceny paliw, to obecnie istotny problem we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ceny węgla importowanego utrzymują się obecnie na bardzo wysokim poziomie.

Przeciwdziałanie tym zjawiskom jest teraz priorytetem Rządu – piszą urzędnicy – , który jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i czuwa przede wszystkim nad tym, żeby każdy obywatel miał równy dostęp do energii elektrycznej, dzięki działaniom dywersyfikacyjnym, które pozwalają w skuteczny sposób zabezpieczyć niezbędne zasoby tej energii, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

Ministerstwo zapewnia, że rząd podjął działania mające na celu zniwelowanie problemów związanych z dostępnością paliw stałych oraz bardzo dużym obciążeniem dla budżetów odbiorców końcowych wykorzystujących te surowce jako źródło opału.

Ponadto Rząd RP podjął działania mające na celu zniwelowanie problemów związanych z dostępnością paliw stałych oraz bardzo dużym obciążeniem dla budżetów odbiorców końcowych wykorzystujących te surowce jako źródło opału. Rząd RP przedstawił propozycję wprowadzenia dodatku węglowego.

Na zakończenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodaje, że nie jest organem uprawnionym do dokonywania wiążącej wykładni prawa powszechnie obowiązującego. W indywidualnych sprawach może to uczynić jedynie sąd powszechny.

MKiŚ.DSA_odp._do_KRIR

pir_energia