W związku z napływającymi sygnałami od rolników w załączeniu publikujemy dokumentację dotyczącą sprawy związanej z odmową przyjęcia faktur przez Urzędy Gmin za paliwo rolnicze oznaczone symbolem CN 2710 20 11 w świetle zmiany przepisów od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednocześnie Izba Rolnicza w Opolu zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o pilną interwencję zmierzającą do przywrócenia stanu prawnego sprzed 1.01. br.

Nadmieniamy, że przepisy nie nakładają obowiązku na wystawcy faktury do umieszczania kodów paliwa na fakturach.