Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022”.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego. W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2022 w trzech kategoriach: hodowca, producent opasów, producent odsadków.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022 przyjmowane są do 28 października 2022 roku w oparciu o formularz rejestracyjny udostępniony na stronie:

https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/