We wtorek (22.03) odbyło się wspólne posiedzenie rad powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Omówiono  aktualną działalność Izby Rolniczej w Opolu oraz przedstawiono wyniki obserwacji Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach.

Ponadto, członkowie rad zapoznali się z bieżącą działalnością OR ARiMR w Opolu. – Odwiedził nas dyrektor opolskiego oddziału ARiMR Wojciech Komarzyński, który przedstawił działania, które rozpoczynają się w najbliższym czasie. Omówiono również propozycje rządowe dopłat 500 złotych do hektara dla nawozów. Jeżeli będzie można składać podania o te pieniądze, to dopiero po 16 maja, bo sprawa jeszcze nie jest zaakceptowana – mówi prezes Marek Froelich.

Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach przedstawiła swoje najnowsze spostrzeżenia. Raz w roku przedstawiają listę zalecanych odmian. Odmiany są oceniane w ciągu 3 lat obserwacji i uśrednione wyniki dają obraz, które odmiany się sprawdzają. Tych stacji w naszym regionie jest 4. W ocenie odmian należy sugerować się wynikami stacji będącej najbliżej naszych upraw – wyjaśnia prezes IR w Opolu.

Rolnicy dyskutowali również o wynikach przetargów na dzierżawę ziemi uprawnej.