Wojewoda Opolski Adrian Czubak zwrócił się z prośbą do wszystkich organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży o ściślejszą współpracę w obliczu rosnącego zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Wojewoda sugeruje kontynuowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się tej choroby zakaźnej. Apel został sformułowany po kolejnych informacjach z rejonów wschodniej granicy Polski oraz z terenów Republiki Czeskiej o wykrytych ogniskach choroby.

Do rekomendowanych działań należą: informowanie osób przyjeżdżających na Opolszczyznę o zakazie przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podręcznym, przygotowanie aktualnych plakatów informujących o zagrożeniu, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego. Ponadto odpowiednie służby mają sprawdzić stan mat dezynfekcyjnych i utrzymywanie ich w gotowości do użycia.

Afrykański pomór świń to wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość.
Występowała głównie w Afryce, jednak w latach 50. trafiła do Europy. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także wschodnie części województwa mazowieckiego i północne lubelskiego.