Ministerstwo odpowiada na pytania Krajowej Rady Izb Rolniczych o wypłatę pomocy suszowej za 2019. Jeszcze w maju samorządy rolnicze apelowały do ministra rolnictwa o jak najszybszą wypłatę pieniędzy dla rolników. Sygnały o zaległościach docierały z całej Polski. 

5 lipca nadeszła odpowiedź podpisana przez sekretarza stanu w MRiRW Ryszarda Kamińskiego, informująca, iż “planuje się, że w najbliższych dniach pomoc otrzymają wszyscy producenci, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz wypłacona zostanie pomoc w formie de minimis do wyczerpania krajowego limitu tej pomocy w 2020 r.”. 

Ministerstwo poinformowało, że jednocześnie podejmowane są działania mające na celu jednorazowe zwiększenie w bieżącym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln euro. “W przypadku zgody Komisji Europejskiej na jednorazowe zwiększenie w bieżącym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln euro wypłata pomocy w tej formie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zgody”, zapewnia resort rolnictwa.  

W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r. na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów zaplanowane zostały środki w wysokości 73.390 tys. zł, co pozwala na obsługę kredytów klęskowych uruchomionych w latach poprzednich i uruchomienie w roku bieżącym linii kredytowej w wysokości 1 mld zł. 

Zgodnie z informacją z ARiMR na dzień 26 czerwca 2020 r. banki w 2020 r. udzieliły 4 945 kredytów klęskowych na łączną kwotę 447,2 mln zł. Wśród udzielonych kredytów, banki udzieliły 4 525 kredytów klęskowych na wznowienie produkcji w przypadku szkód spowodowanych przez suszę na kwotę 416 mln zł. “A zatem dostępny w bieżącym roku limit akcji kredytowej kredytów na wznowienie produkcji nie został wyczerpany”, dodaje ministerstwo.

Publikujemy cały tekst korespondencji:

KRIR_KK_ws wypłaty pomocy suszowej

MRiRW ws realizacji pomocy suszowej