W obliczu narastającego problemu powtarzającej się suszy i jej skutków, Izba Rolnicza prowadzi intensywne działania zmierzające do zwrócenia uwagi na poważne konsekwencje niedoborów wody dla całej branży.

Samorząd rolniczy organizuje spotkanie szkoleniowo-informacyjne  pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole).

Program:

10.00-10.15         Rejestracja uczestników

10.15-10.30         Przywitanie zaproszonych gości- Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu

10.30-11.00         Podsumowanie suszy w roku 2019 oraz omówienie  zasad szacowania strat w roku 2020– Adrian Czubak Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża – Swoboda Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

11.00-11.30         Bilans wypłaconej pomocy suszowej za rok 2019 oraz omówienie problemów związanych z obsługą wniosków o pomoc suszową– Agnieszka Gul Opolski Oddział Regionalny ARiMR

11.30-12.00         System wspierania decyzji w zabiegach agrotechnicznych – z wykorzystaniem wiatrakowca – projekt BIOSTRATEG

12.00-12.30         Przerwa kawowa

12.30-13.30         Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych– w obszarze nawadniania w gospodarstwie– Jolanta Bińczycka Opolski Oddział Regionalny ARiMR

13.30-14.00         Omówienie zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych na inwestycje dotyczące nawadniania  w rolnictwie- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole

14.30-15.00         Przedstawienie planu przeciwdziałania skutkom suszy- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole

15.00-15.30         Ubezpieczenia rolnicze jako instrumenty łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych– Paweł Warunek TUW w Opolu