Strona główna Aktualności Mikroorganizmy mogą zmniejszyć stężenia szkodliwych gazów na fermach drobiu

Mikroorganizmy mogą zmniejszyć stężenia szkodliwych gazów na fermach drobiu

1325
0
Kogut

Mięso drobiowe jest bardzo popularne w Polsce ze względu na dostępność i niską cenę. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój tego sektora produkcji spożywczej. Hodowla ma jednak swoje niedogodności, między innymi te związane wyższymi stężeniami gazów, które mają negatywny wpływ na efektywność chowu i środowisko. Opolscy naukowcy znaleźli sprzymierzeńca w walce z tym problemem.

Naukowcy Politechniki Opolskiej przeprowadzili badania, które wykazały, że zastosowanie mikroorganizmów do redukcji szkodliwych gazów przyniosło pozytywne wyniki. Głównym celem zastosowania mikroorganizmów w eksperymencie było zmniejszenie obecności dwutlenku węgla. Gaz ten w niewielkim stężeniu jest obojętny i bezwonny, po przekroczeniu dopuszczalnych norm, może powodować spłycenie oddechów oraz demineralizację kości. W hodowli brojlerów poważne problemy stwarza również amoniak, który w większym stężeniu ma właściwości toksyczne i może powodować ogólny stan zatrucia organizmu.

Dr hab. Katarzyna Szwedziak i Żaneta Pruska z Politechniki Opolskiej w latach 2013-2015 przeprowadziły badania na fermie brojlerów stosując preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy. Obserwowano chów 16,5 tysiąca sztuk drobiu przez prawie 8 tygodni. Badania polegały na wprowadzaniu do ściółki jednej z hal preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy poprzez zamgławianie.

Miernikiem wielogazowym raz w tygodniu pobierano pomiary stężeń gazów w hali kontrolnej i porównywano je z wynikami z hali zamgławianej roztworem zawierającym pożyteczne mikroorganizmy.

Badania dowiodły, że największe stężenie amoniaku, siarkowodoru i dwutlenku węgla w halach produkcyjnych brojlerów jest zimą i wiosną, natomiast najmniejsze jesienią i latem. Na podstawie analizy wstępnych wyników naukowcy stwierdzili, że  zastosowanie  preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy może stać się innowacyjnym sposobem sterowania chemicznymi cechami mikroklimatu w pomieszczeniu inwentarskim. Wpłynęło również na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów: amoniaku, siarkowodór, dwutlenku węgla.