Na prośbę wielu zainteresowanych rolników publikujemy treść znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017, jednak część jej zapisów dotyczących między innymi listy rzeczoznawców izb rolniczych obowiązuje już od czerwca 2016.

Zmieniona ustawa – Prawo łowieckie z 20.maja.2016

Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.