Rolnicy chcieliby dołączenia do programu również odbioru siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, big bagów oraz zużytych opon, które stanowią coraz większy problem dla gospodarstw rolnych.

Program był ogłaszany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2019. Beneficjentami programu były samorządy lokalne ale również rolnicy posiadający wiele odpadów pozostałych po produkcji rolniczej.

Samorządy rolnicze zwróciły się do Minister Klimatu i Środowiska z prośbą o jak najszybsze uruchomienie programu na ten rok.

Prezentujemy wniosek izb oraz odpowiedź ministerstwa:

01 KRIR-MR-720-2024 wniosek w sprawie utrylizacji folii do MKiŚ

02 KRIR-MR-720-2024 wniosek w sprawie utrylizacji folii do MKiŚ – odpowiedź Min Klimatu