Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów o ubezpieczeniu rolników. Samorząd rolniczy chce, aby umożliwić rencistom KRUS uzyskanie statusu emeryta KRUS.

Wniosek izb wynika z faktu, że osoba pobierająca rentę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu niezdolności do pracy w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego nie ma możliwości uzyskania prawa do emerytury, ponieważ nie spełnia warunku 25-letniego okresu składkowego.

Przedstawiamy wniosek izb i odpowiedź ministerstwa w tej sprawie:

01 KRIR-MR-351-2024 wystąpienie KRIR zmiana statusu rencisty na emeryta do MRiRW 02 KRIR-MR-351-2024 Odp. do KRIR w spr. rent rolniczych – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – z up.