Izby Rolnicze poprosiły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o intrerpretację przepisów i wyjaśnienie komu będzie przysługiwała pomoc w postaci dopłat do sprzedanego zboża.

Rolnicy pytaja o paragraf 13 ustęp 7, w którym jest mowa o konieczności przedstawienia faktur potwierdzających sprzedaż zbóż podmiotom prowadzącym działalność obrotu zbożami jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

KRIR-M~2

KRIR-MR-560-2024 pomoc do zboża rolnik ryczałtowy do MRiRW DB