Krajowa Rada Izb Rolniczych sygnalizowała nieprawidłowe działanie aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do tych skarg.

Resort podaje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany w terminie do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

Dzięki zmianie ww. rozporządzenia z dnia 13.10.2022 r. termin złożenia wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do dnia 31 października 2022 r.
Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że w bieżącym roku wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” złożyło ponad
250 tys. producentów rolnych, w tym od 16 do 31 października 2022 r. ok. 200 tys. producentów rolnych.

odpowiedź ministerstwa:

053.2034.2022.3 pismo(1)

źródło: KRIR