Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych prosi premiera o stworzenie prawnej możliwości korygowania danych dotyczących posiadania zwierząt w aplikacji suszowej.

W czerwcu 2020 r. wprowadzono publiczną aplikację,
w której producent rolny po zalogowaniu, podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie,
wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Część rolników omyłkowo nie wskazała, że że posiadają zwierzęta. Aplikacja oszacowała straty suszowe bez uwzględnienia zwierząt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada, że podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym lub kalkulacji i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń lub dokonywania zmian. Rolnik wypełniając wniosek o oszacowanie suszy kilkukrotnie otrzymuje informację, że po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani dodania kolejnych
szkód. Należy również zauważyć, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów nie przewidują korekty protokołów.

Publikujemy całość korespondencji:

KRIR_KK_1364_22 do MRiRW realizacja wniosku z XIV Posiedzenia KRIR aplikacja

MRiRW DBD.dyr.071.57.2022 odp na KRIR_KK_1364_22