Zarząd Krajowej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne działania zmierzające do poprawy działania aplikacji suszowej.

Rolnicy zgłaszają problemy z działaniem aplikacji, szczególnie w terenie. Przykładowym błędem pojawiającym się w pracy z aplikacją była różnica między zgłoszonymi przez aplikacje szkodami a rzeczywistością. Rolnicy zwracają uwagę, że do dzisiaj nie wiadomo jak naliczono straty suszowe za rok 2023. Rolnicy podkreślają, że już dzisiaj widać znaczne straty suszowe w uprawach.

KRIR-MR-659-2024 wniosek KRIR aplikacja suszowa do MRiRW