Izby rolnicze zwracają się do Ministra Infrastruktury o zmiany przepisów dotyczących pojazdów rolniczych.

Samorząd rolniczy wnioskuje o wprowadzenie ulg podatkowych od środków transportowych i zwolnień ubezpieczeniowych dla rolników posiadających samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz naczepy, które są związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

KRIR-MR-512-2024 wniosek w spr pojazdów rolniczych do MI