Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o umożliwienie rolnikom zaciągania kredytów na zakup gruntów uprawnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zwróciła się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KRIR_MJ_588_24 w sprawie kredytów na zakup użytków rolnych

odp na KRIR_MJ_588_24 pismo MRiRW DBD.pp.071.158.2024