Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośba o zmianę przepisów ustawy z dnia 9 maja 2023 o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Samorząd rolniczy wnioskuje o rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów oraz umożliwienie producentom rolnym składania wniosków o przyznanie rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa w trybie ciągłym przez cały rok kalendarzowy.

01 KRIR_MJ_586_24 dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa

02 MRiRW na pismo KRIR_MJ_586_24 dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa