Zarząd Izby Rolniczej w Opolu podjął uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Związku Wzajemności Członkowskiej „Karlik”.

W Radzie Związku Wzajemności Członkowskiej „Karlik” znaleźli się: Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Jerzy Sewielski, Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu – Łukasz Smolarczyk, Członek Zarządu Izby Rolniczej w Opolu – Jan Damboń, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej w Opolu – Kornelia Białas-Sawko, Przewodniczący Komisji Budżetowej Izby Rolniczej w Opolu – Marek Rosiński oraz delegat na Walne Zgromadzenie IR w Opolu z powiatu strzeleckiego – Marek Gruntkowski.

Izba Rolnicza w Opolu ma podpisane porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, które podczas wtorkowego spotkania w izbie reprezentowała Anna Machnik – Dyrektor TUW w Opolu.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sewielski podkreśla, że na podstawie współpracy z TUW, rolnicy z województwa opolskiego mają przeróżne profity przy zawieraniu ubezpieczeń.

„Ponadto, rolnicy mają dodatkowe korzyści, kiedy wynik finansowy tego związku wychodzi na plus. Tak jest tym razem. Część tej nadwyżki przeznaczymy na promocję i prewencję. Już na najbliższej Opolagrze chcemy jako „Karlik” wspólnie promować TUW oraz Izbę Rolniczą” – dodaje szef opolskiego samorządu rolniczego.

„Rada zmieniła się, ponieważ w TUW chciało w skali kraju uporządkować sposób powoływania rad. Mamy też swojego delegata na walne zgromadzenie TUW. Towarzystwa działają, ponieważ mają już bardzo długą tradycję. Obecnie prawdopodobnie trudno byłoby powołać taką inicjatywę od podstaw” – podkreśla Jerzy Sewielski.

Związek Wzajemności Członkowskiej to rodzaj wspólnoty ubezpieczeniowej. W ramach danego związku zrzeszają się podmioty, które łączy wspólny interes ubezpieczeniowy. Jest to forma, w której członkowie mają kontrolę nad działalnością i podejmują kluczowe decyzje dotyczące związku. Przykładem organizacji, działającej na zasadzie wzajemnościowej jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).