Izba Rolnicza w Opolu zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwolnienie gospodarstw rolnych z dozoru technicznego i posiadania uprawnień kwalifikacyjnych na urządzenia podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem typu ładowarki teleskopowe.

Obecnie wózki teleskopowe ze zmiennym wysięgiem podlegają dozorowi technicznemu nawet, gdy są wykorzystywane do celów prywatnych w gospodarstwie rolnym. Opolscy rolnicy wnioskują, aby branża rolnicza była zwolniona z konieczności dozoru technicznego oraz posiadania uprawnień do ich obsługi wydawanych przez UDT.

KRIR do MRiRW – zwolnienie z dozoru technicznego ładowarki

IR w Opolu KRIR – wniosek zwolnienie z dozoru technicznego ładowarki