Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na pytania skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska związanego z sytuacją polskiego rolnictwa.

Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych wypracowała stanowisko, w którym podkreśla, iż podstawowym zadaniem rolnictwa musi nadal być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, produkcja wysokiej jakości i bezpiecznej żywności, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności gospodarstw rolnych. Dlatego Krajowa Rada jest przeciwna wszelkim przymusowym ograniczeniom wielkości produkcji rolnej, wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania). Rada pytała resort między innymi o import produktów żywnościowych.

W odpowiedzi ministerstwa znalazło się między innymi odniesienie do pytania o wprowadzenie sankcji na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji, solidarnie we wszystkich krajach na świecie. Ministerstwo odpowiada, że na posiedzeniu Rady Europejskiej, Komisja Europejska przedstawiła propozycję nałożenie wysokich ceł na produkty rolno spożywcze z Rosji i Białorusi. Mają one zmniejszyć zdolność Rosji do prowadzenia przez ten kraj działań wojennych. Propozycje te będzie musiała zaakceptować Rada Unii Europejskiej.

Odnośnie zapobieżenia importowi towarów i żywności z krajów, które nie przestrzegają standardów, zagrażając tym samym nie tylko europejskim rolnikom i konsumentom, ale także globalnemu klimatowi, ministerstwo odpowiedziało, że obecne produkty importowane z krajów trzecich muszą spełniać wymogi unijne lub ekwiwalentne do unijnych w obszarze bezpieczeństwa żywności i zdrowia.

Publikujemy szczegółową korespondencję:

MRiRW do KRIR odp stanowisko ws sytuacji w rolnictwie

Stanowisko KRIR z dn. 22.02.2024 ws sytuacji w rolnictwie