Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.04.2022, w sprawie wniosków izb rolniczych odnośnie sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych.

IR Opole do KRIR wnioski z walnego

KRIR do MRiRW ws. dzierzawy

odp opole wmir

warminsko-mazurska izba rolnicza o terminach dzierzawy