Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący możliwości przyznawania pomocy w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem
związanym z COVID-19”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w przypadku przekazania gospodarstwa po 1.03.2020 r.

MRiRW KRIR-MR-371-2022 wniosek pozarolnicza działalność na podwójnym KRUSie