Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na postulaty izb rolniczych w sprawie zmian systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Publikujemy wnioski izb rolniczych oraz wyjaśnienia ministerstwa:

KRIR-MR-1398-2022

odp. na postulaty KRIR 2023 1(1)