Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pyta Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie kredytów preferencyjnych dla
gospodarstw rolnych o oprocentowaniu max. 0,2 – 0,3 stopy referencyjnej NBP.

Ponadto, rolnicy wnoszą o rozważenie umożliwienia rolnikom, hodowcom, sprzedaży emisji azotu w ramach tzw. ekoschematów. KRIR prosi również o przedstawienie, jakie są wymogi formalno-prawne związane z budową biogazowni na gruntach rolnych.

Przedstawiamy pytania KRIR i odpowiedzi ministerstwa:

KRIR do MRiRW kredyty preferencyjne – emisja azotu – biogazownie

MRiRW do KRiR odp ws. kredyty preferencyjne – emisja azotu – biogazownie