Firma Farmtech otworzyła nowe laboratorium diagnozy gleby w Opolu. Znajduje się ono obok CH Karolinka przy ul. Wrocławskiej 152A w Opolu.

Na wyposażenie laboratorium składają się takie sprzęty jak: analizator pH i przewodności, analizator węgla organicznego, emisyjny spektrometr optyczny z plazmą wzbudzaną indukcyjne oraz spektrometr absorbcji atomowej.

Dzięki tym urządzeniom możliwe jest wykonanie pełnej diagnostyki gleby. Badania, jakie oferuje laboratorium to: pH, zawartość przyswajalnych dla roślin makro i mikroelementów (Ca, P, K, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn i Zn), a także zawartości substancji organicznej, czyli próchnicy w glebie.

Ponadto, laboratorium dokonuje oceny kompleksu sorpcyjnego gleby oraz zawartości azotu mineralnego (N-NO3 + N-NH4) w glebie. Laboratorium Diagnostyki Gleby firmy Farmtech wyróżnia innowacyjne podejście do otrzymywanych wyników. Rolnicy mogą bowiem otrzymać kompleksowe badania wraz z rekomendacjami działań w polu. Jest to nowość w skali kraju, bowiem dotychczas wszystkie laboratoria przeprowadzały badania gleby, ale nie udzielały informacji, jakie działania powinno się wdrożyć na podstawie uzyskanych wyników.

Zakres usług badawczych Laboratorium Diagnostyki Gleby skierowany jest do: rolników, sadowników, ogrodników, przedsiębiorców rolnych, urzędów, firm pobierających próbki, jednostek badawczo-rozwojowych, a także miłośników uprawy ziemi.

Firma FarmTech powstała jesienią 2021 roku. Potencjał organizacyjny, kapitałowy i funkcjonalny FarmTech zbudowano na bazie doświadczeń i zasobów istniejącej od 2013 roku spółki farmerskiej TOP FARMS POMORSKIE, wchodzącej w skład Grupy Top Farms.

Misją firmy jest wdrażanie do praktyki rolniczej najlepszych rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii Rolnictwa 4.0 w celu zrównoważonego gospodarowania oraz poprawy jakości zasobów takich jak, gleba, woda i powietrze.

Laboratorium uroczyście otworzyli: Marcin Oszańca – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Izabela Kik – Dyrektor – Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Mariusz Olejnik – Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Marek Froelich – Izba Rolnicza w Opolu, Tomasz Zdziebkowski – Top Farms Group, Krzysztof Gawęcki – FarmTech Innowacyjne Rolnictwo.

źródło: Farmtech