Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo odnośnie działań Krajowej Rady Izb Rolniczych w kwestii niekontrolowanego importu płodów rolnych z Ukrainy.

pismo KRIR rynek zbóż

Odp MRiRW ws. rynek zbóż