Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa o wypłacanie delegatom izb rolniczych z budżetu państwa ryczałtów za udziału w pracach komisji klęskowych. Izby chcą również zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. 

Gwałtowne zjawiska pogodowe: przymrozki, ulewne deszcze i gradobicia sprawiają, że powoływane są komisje do szacowania strat w uprawach. Zgłoszeń jest dużo i komisje pracują bardzo długo. Rolnicy z izb poświęcają swój prywatny czas, odkładając własne obowiązki. Stąd prośba KRIR o wypracowanie zryczałtowanej opłaty za udział w pracach komisji klęskowych.

Prezentujemy pełną treść wniosku:

Wniosek KRIR ryczałt za komisje klęskowe do MRiRW