Przedstawiamy odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zwiększenia dofinansowania do utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań oraz rozszerzenie programu o opony rolnicze.

Publikujemy również odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zmian przepisów dotyczących nawożenia azotem.

01 KRIR do MKiŚ – dofinansowanie do odpadów folie itd

02 MKiS odpowiedź do KRIR – dofinansowanie do odpadów

03 Zachodniopomorska Izba Rolnicza do KRIR – średnie dobowe temperatury

04 Krajowa Rada Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa – średnie temperatury

05 Ministerstwo Infrastruktury do KRIR – średnie dobowe temperatury