Strona główna Aktualności Ubój na użytek własny ma być ułatwiony. Wkrótce nowe zasady

Ubój na użytek własny ma być ułatwiony. Wkrótce nowe zasady

465
0

Uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz na własny użytek będzie mogła dokonać osoba pełnoletnia, która posiada odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. Takie są założenia nowych przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo proponuje również ułatwienia w zdobywaniu kwalifikacji do uboju na użytek własny. Ich odpowiedni poziom potwierdzi zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii albo – na jego zlecenie – przez inny podmiot.

Kwalifikacje osób dokonujących uboju na użytek własny powinny sprowadzać się do posiadania ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowych wzorów zachowań i potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt oraz oznak przytomności i reakcji na bodźce bólowe, a także zasad określonych rozporządzeniu w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Produkty uzyskane w związku z ubojem na użytek własny nie będą mogły być wprowadzane na rynek. Powyższe wymagania nie dotyczą uboju drobiu, zajęcy i królików poza rzeźnią na potrzeby własnej konsumpcji domowej.

Natomiast osoby dokonujące uboju drobiu, zajęcy i królików w gospodarstwie, w celu bezpośredniej dostawy małych ilości mięsa konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym będą musiały posiadać kwalifikacje analogiczne jak w przypadku uboju zwierząt kopytnych na użytek własny.

Zmiany zostaną wprowadzone wraz z nowelizacją rozporządzenia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.

źródło: MRIRW