Izby rolnicze apelują do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o umożliwienie rolnikom ustawiania specjalnych znaków drogowych w czasie prac polowych. W czasie żniw maszyny pracujące w polu często nanoszą na jezdnię ziemię, błoto i inne zanieczyszczenia. Rolnicy są zobowiązani do każdorazowego usuwania tych śladów z drogi, co w sytuacji częstego wjeżdżania i zjeżdżania z pola jednego dnia, jest praktycznie niemożliwe.

Walne zgromadzenie i Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wniósł do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka prośbę o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do systemu znaków i sygnałów drogowych tablicy ostrzegawczej o możliwości wystąpienia okresowego zagrożenia spowodowanego zanieczyszczeniem dróg.

Wymóg usunięcia zanieczyszczeń po każdym przejeździe pojazdu rolniczego, w przypadku, kiedy liczba przejazdów jest większa, jest niemożliwy do spełniania przy trwającym ruchu drogowym. Rozwiązaniem dla tego zjawiska byłoby umożliwienie ustawienia znaku ostrzegającego innych użytkowników dróg powiatowych i gminnych o czasowych (np. określonych godzinowo) zabrudzeniach nawierzchni, natomiast czyszczenie jezdni rolnik zobowiązany byłby wykonać po zakończonych pracach polowych.

źródło: KRIR