Trwa nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez tegoroczną suszę, huragany, grad, deszcze nawalne, przymrozki wiosenne lub powodzie. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 października br. W związku z licznymi zapytaniami rolników przypominamy o zasadach przyznawania pomocy.

Tegoroczne stawki pomocy wynoszą:

    1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej,

    500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,

    500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,

    250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

W tym roku obowiązuje również zasada, że w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli przynajmniej połowy upraw (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) od przynajmniej jednego ryzyka, taka pomocy będzie zmniejszona o połowę. W przypadku suszy, jak udało się nam ustalić, obowiązek ubezpieczenia upraw ma być uznawany do dnia szacowania strat.

Wiadomo również, że tak jak w ubiegłym roku pomoc będzie pomocą publiczną niezaliczaną do limitu pomocy de minimis, jeżeli oszacowane przez komisje straty w całym gospodarstwie wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji (protokoły te wymagają podpisu Wojewody). Jeżeli natomiast oszacowane straty nie przekraczają 30%, udzielana pomoc będzie pomocą de minimis ( te protokoły nie wymagają podpisu Wojewody).

Aby z pomocy skorzystać, trzeba oczywiście do wniosku dołączyć protokół strat. Jednak w tym roku dodatkowo konieczne jest dołączenie oświadczenia producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję, zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie dotyczy ono tych rolników, którzy takowe zwierzęta w gospodarstwie posiadają.

W związku z tym, że jeszcze wiele protokołów nie trafiło do podpisu Wojewody Zarząd Izby Rolniczej w Opolu, zawnioskował do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem KRIR o wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc.