Izby Rolnicze zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem, jakie działania podejmuje ministerstwo w zakresie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą. Krajowa Rada Izb Rolniczych zapytała również o procedury szacowania strat, które pozwolą na sprawniejsze sporządzanie dokumentów.

Ministerstwo odpowiedziało, że susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości krytycznych KBW.

Resort poinformował również, że aktualnie finalizowane są prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

W piśmie z ministerstwa znalazła się również sugestia, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.

Minister odpowiedział rolnikom, że formą zabezpieczenia przed skutkami suszy są ubezpieczenia. „W roku bieżącym ubezpieczenie od ryzyka suszy posiada 1 754 rolników, którzy ubezpieczyli od ryzyka strat spowodowanych przez suszę uprawy na powierzchni 53 261 ha. Jednocześnie wznowione zostały prace nad wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”, czytamy w dokumencie przysłanym z resortu.

Pełna treść korespondencji:

pytania susza 2020

1422224 MR-KRIR