Publikujemy pismo z MRiRW dotyczące odpowiedzi na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania punktów w instrumentach wsparcia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014 – 2020.

KRIR_uwierzytelnienie

pir prow