W związku z licznymi wnioskami rolników o wprowadzanie korekt w protokołach Komisji Wojewody ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej na skutek wystąpienia w roku 2018 suszy, Urząd Miasta Opola informuje, iż wszelkie wnioski o wprowadzanie korekt i zmian (dotyczących powierzchni upraw) w ww. protokołach rozpatrywane będą do dnia 24 października 2018 r.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga zwołania ponownego posiedzenia Komisji (w celu złożenia podpisów na protokole) oraz przekazania protokołów ponownie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym, po upływie ww. terminu, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w protokołach komisji nie będzie możliwe.

źródło: Urząd Miasta Opole