Najnowsze wymogi i trendy w rolnictwie będą omawiać uczestnicy konferencji zaplanowanej na 6 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2.

zaproszenie na konferencje 6 listopada

W programie konferencji znajdzie się szkolenie z zasad uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o możliwości uboju w gospodarstwie. Ponadto zostaną omówione korzyści wynikające z zastosowania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, po jej nowej nowelizacji (m.in.: obniżenie wysokości zobowiązań, zmniejszenie raty kredytów, wstrzymanie egzekucji komorniczej)

Będzie też prelekcja dotycząca probiotechnologii w chowie zwierząt i uprawach: “Praktyczne aspekty zastosowania Probiotechnologii w chowie i hodowli (przykłady gospodarstw: trzoda chlewna, bydło mleczne i brojlery kurze). Jeden z modułów konferencji będzie poświęcony mikroorganizmom w uprawach polowych na podstawie ekonomicznych rozwiązań, takich jak: zboża, kukurydza, okopowe oraz pastwiska.  

Zaplanowano także prezentację nt. uprawy i kontraktacji konopi w Polsce z uwzględnieniem agrotechniki, parku maszynowego i kontraktacji. Na zakończenie zostanie też przedstawiony nowy instrument finansowy: „Probiolife KREDYT 0%”, z informacją: jak i gdzie zdobyć kredyt bez odsetek i prowizji.

Ilość miejsc ograniczona , bardzo prosimy o zgłaszanie telefonicznie swojej obecności na konferencji do dnia 29 października 2018 r. nr tel. 77 4572326

Zaproszenie i program: najnowsze wymogi i trendy w rolnictwie