ksow logo 2

Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna wieś opolska – to temat konferencji organizowanej przez Izbę Rolniczą w Opolu. Odbędzie się ona 26 października w sali Politechniki Opolskiej, przy ulicy Mikołajczyka 5 (Łącznik) o godzinie 8:30. 

Konferencja ma w założeniach poszerzyć bazę wiedzy o innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić relacje między rolnictwem a ośrodkami naukowymi. Ma to być też mobilizacja branży rolniczej do ciągłego doskonalenia.

W programie konferencji znalazły się następujące prelekcje: „Innowacje, nauka, wieś i biznes”, „Dobre praktyki w zakresie energii odnawialnej”, „Problemy rozwoju obszarów wiejskich na Opolszczyźnie w kontekście wyzwań globalizacyjnych i ekologicznych”, „Dobre praktyki w zakresie odpowiedzi rolnictwa na zmiany klimatyczne”.

Szczegółowy program:

konferencja innowacyjność zaproszenie