ksow logo 2

Zachęcenie rolników do szerokiego spojrzenia na innowacyjność, to – jak mówi prezes Izby Rolniczej w Opolu Herberta Czaja – największa korzyść ze spotkań rolników i naukowców. Izba utrzymuje ścisłe kontakty z Politechniką Opolską, która kieruje badaniami i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Efektem tej współpracy była czwartkowa (26.10) konferencja zorganizowana przez obie instytucje w siedzibie opolskiej uczelni technicznej. Tematem spotkania badaczy i praktyków rolnictwa była: „Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna wieś opolska”.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu podkreśla, że celem konferencji było przybliżenie pojęcia innowacji. „Słowo innowacja jest bardzo pojemne. W wielu przypadkach rolnicy nawet nie kojarzą, co może być innowacyjnością, natomiast przekładają to na konkretne rozwiązania sprzętowe i użytkowe. Od lat są pieniądze do pozyskania na modernizację. Pojawiły się jednak możliwości zdobycia większych pieniędzy na innowacyjność. Jeżeli rolnik wymyśli problem do rozwiązania w swoim gospodarstwie i nawiąże współpracę np. z Politechniką Opolską w opracowaniu nowoczesnych metod produkcji, będzie mógł ubiegać się o znaczne dofinansowanie”, wyjaśnia Herbert Czaja.

Konferencja była udana i potrzebna. „Bardzo pochlebne słowa usłyszeliśmy od wicewojewody opolskiej Violetty Porowskiej. Chodziło nam o pokazanie wielu możliwych kierunków rozwoju, a teraz niech sami rolnicy zdecydują, co ich zainteresuje. Już dzisiaj widać, że najbardziej zainteresowani innowacjami są średni rolnicy, ci do 300 hektarów. W tym przedziale jest jeszcze duże pole do popisu”, zaznacza prezes IR w Opolu. „Czasami wystarczy jedna podpowiedź na takim spotkaniu i może to być początek stosowania nowych rozwiązań”, dodaje Czaja.

W ocenie uczestników, konferencja poszerzyła bazę wiedzy o innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocniła relacje między rolnictwem a ośrodkami naukowymi. Zarząd opolskiego samorządu rolniczego ma również nadzieję, że może to być mobilizacja branży rolniczej do ciągłego doskonalenia.

W programie konferencji znalazły się następujące prelekcje: „Innowacje, nauka, wieś i biznes”, którą przedstawiła dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak – prof. Politechniki Opolskiej, o dobrych praktykach w zakresie energii odnawialnej mówił dr inż. Łukasz Biłos, natomiast dobre praktyki w zakresie odpowiedzi rolnictwa na zmiany klimatyczne przybliżyła dr Żaneta Pruska.