„Akademia krzemu – zapobieganie skutkom suszy” to temat konferencji, która odbędzie się w dniu 19 listopada
2019 r. (wtorek) o godz. 9.30 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu, przy ul. Północnej 2.

W programie znajdą się omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Omówienie zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych na nawodnienia rolnicze.

Ponadto zostaną przedstawione relacje pomiędzy pojemnością wodną gleby, a zawartością próchnicy. Omówiony zostanie rozwój systemu korzeniowego i odczynu gleby.

Prelegenci przybliżą również rolę krzemu w usprawnieniu gospodarki wodnej i mineralnej w roślinie, a także zdolność krzemu organicznego do żelowania wody w roślinie.

Izba Rolnicza kładzie duży nacisk na zwiększenie świadomości rolników związanej z przeciwdziałaniu suszy. Dlatego jeden z wykładów będzie poświęcony najskuteczniejszej retencji wody w rolnictwie, którą jest próchnica glebowa.

Na zakończenie uczestnicy konferencji zapoznają się również z ofertą ubezpieczeń rolniczych w kontekście suszy. Informację przedstawi Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).