Zapachy na wsi to element dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rolnicy są zdania, że trzeba zachować dziedzictwo kulturowe i charakterystyczne cechy wiejskiego krajobrazu, w tym tradycyjne metody produkcji rolniczej.

Jednocześnie pojawiają się wyzwania związane z zapewnieniem komfortu życia mieszkańców tych terenów.

W tej sytuacji samorządy rolnicze wnioskują o wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu ochronę prawną tradycyjnych elementów działalności rolniczej, jak: zapachy, odgłosy zwierząt i hałasy maszyn rolniczych. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, może to przyczynić się do zmniejszenia konfliktów między rolnikami a pozostałymi mieszkańcami, a także do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Ustawa z 7 lipca 2023 roku, która weszła w życie we wrześniu tego samego roku, stanowi krok w kierunku rozwiązania niektórych z tych problemów, poprzez zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ta nowa regulacja prawna może umożliwić lepsze planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, uwzględniając potrzeby zarówno rolników, jak i innych mieszkańców, a także ochronę dziedzictwa kulturowego.

KRIR-MR-182-2024_dziedzictwo_kulturowe_wsi_do_MRiRW

KRIR-MR-182-024_dziedzictwo_kulturowe_wsi_odpowiedź_MRiRW