Izby Rolnicze zwróciły się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Izby postulują, aby wymagany był 1 rok utrzymania prowadzonej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży produktów od dnia otrzymania ostatniej płatności.

Obecne przepisy są niekorzystne dla grup producenckich – wczęśniej wystarczyło utrzymanie produkcji przez rok, a Planie Strategicznym na lata 2023 – 2027 okres ten wynosi 3 lata. Samorządy rolnicze zmierzają do skrócenia tego okresu.

KRIR-MR-352-2024 wniosek Podlaskiej IR grupy producentów Odp. DRE w sp. zobowiązań w ramach I.13.2 PS WPR(6)

KRIR-MR-352-2024 wystąpienie KRIR zmiana wytycznych grupy producentów do MriRW