Wybory do izb rolniczych zakończone. O godzinie 18-tej zamknięto lokale wyborcze. Tym samym zakończyło się głosowanie do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Pierwsze posiedzenia nowych rad mają się odbyć do 18 sierpnia, a do 8 września zbierze się nowe Walne Zgromadzenie delegatów.

Wybory zostały przeprowadzone w 11 okręgach wyborczych: w powiecie brzeskim (gmina Lewin Brzeski i gmina Olszanka), w powiecie głubczyckim (gmina Głubczyce), w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (gmina Reńska Wieś), w powiecie kluczborskim (gmina Kluczbork), w powiecie nyskim (gmina Łambinowice), w powiecie oleskim (gmina Gorzów Śląski i gmina Zębowice), w powiecie prudnickim (gmina Głogówek i gmina Prudnik) w powiecie strzeleckim (gmina Strzelce Opolskie).

W pozostałych okręgach liczba kandydatów była równa lub mniejsza niż liczba mandatów dlatego głosowanie nie musiało być przeprowadzone. Te nowe regulacje wprowadziła Krajowa Rada Izb Rolniczych ze względu na zmieniającą się strukturę zatrudnienia na wsi.

Przewodniczący komisji wyborczej w Gminie Strzelce Opolskie Ryszard Chmiel, powiedział, że mimo upałów frekwencja w lokalu strzeleckim była wyższa niż podczas ostatnich wyborów do izb. Rolnicy przychodzili głosować równomiernie. Nie było momentów większej frekwencji. Głosowanie przebiegało spokojnie. Od samego rana miejsce było przygotowane.

– W gminie Strzelce Opolskie uprawnionych do głosowania było ponad 2 tysiące osób, jednak na frekwencję w wyborach przekłada się również fakt, że blisko 1/4 tych rolników, pracuje za granicą i nie zawsze są wtedy na miejscu – dodaje przewodniczący komisji w Strzelcach Opolskich.